Norsk Tippings markedsføring innskrenkes i 2021

Ole Pedersen

Markedsføringen til Norsk Tipping vil fra starten av 2021 bli innskrenket, som et ledd i en overhaling av reglene for markedsføring av gambling i Norge.

Fra 1. januar 2021 fikk Medietilsynet muligheten til å stoppe TV-reklame fra utenlandske spillselskaper. Fra samme dato vil også Kulturdepartementet stramme inn retningslinjene for Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, og begrense deres reklame til det som er nødvendig for å kanalisere forbrukerne vekk fra ulisensierte, private operatører og inn til de to statseide operatørene.

De nye retningslinjene vil, blant annet, bety at Norsk Tipping vil tone ned sitt fokus på store inntekter og store overføringer av pengebeløp til lag, foreninger og veldedige formål. De nye retningslinjene vil også øke kravene til ansvarlig markedsføring, hvor all reklame skal inneholde kontaktinformasjon til en hjelpelinje for spilleavhengige.

Introduksjonen av Medietilsynets nye verktøy for å stoppe gamblingreklame på TV, og også innstramning av retningslinjene for Norsk Tipping, er en del av myndighetenes forebygging av spilleavhengighet. Myndighetene har uttalt at avgjørelsen om å gripe til handling kom etter at Universitetet i Bergen publiserte en undersøkelse om spilleproblemer i 2019, som viste en økning i spilleavhengighet sammenlignet med samme undersøkelse i 2015 – delvis på grunn av reklame:

– “Det er alvorlig at spilleavhengigheten i befolkningen øker, og vi jobber med flere tiltak for å reversere denne trenden” uttalte kulturminister Abid Raja. “Muligheten til å stoppe TV-reklame fra utenlandske spillselskaper er et viktig tiltak for å forebygge spilleproblemer. Med mindre gamblingreklame på TV kan vi også stramme inn retningslinjene for markedsføringen fra Norsk Tipping.”

I desember introduserte Norsk Tipping en rekke midlertidige tiltak for desember og januar, designet for å redusere både spilletiden og pengebeløpet som brukes.

Operatøren reduserte sin månedlige maksgrense for tap på høyrisikospillene sine med 25 %, slik at kunder nå kun får lov til å tape maks 7 500 kroner i måneden. Dette gjelder for spill på KongKasino, eFlax, Bingoria og Yezz. Norsk Tipping økte også den obligatoriske pausen alle spillere må ta når de har spilt i en time. Denne økte fra 90 sekunder til hele 15 minutter.

Administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid, sa følgende om endringene: – “Vi vet at gamblingproblemer øker i befolkningen, og at desember er den største gamblingmåneden. Tiltakene mot koronaviruset betyr at flere mennesker opplever at de er mer alene enn de vanligvis er i løpet av julemåneden. For sårbare spillere kan dette føre til mer gambling, og vi ønsker å forhindre det.”

I tillegg har de norske myndighetene gått ut med at de vil bevilge ytterligere 15 millioner norske kroner til tiltak mot spilleproblemer i Norge.

De nye midlene kom etter at Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO) i oktober gikk ut og etterspurte en fullstendig revolusjon av den gjeldende spillreguleringen, som et svar til forslaget om disse nye reguleringene.

Ifølge NBO vil den nye lovendringen, som søker å samle de eksisterende spillovene – Lotteriloven, Totalisatorloven og Spilloven – til en felles lov, samtidig som Norsk Tipping og Norsk Rikstoto forblir monopol – føre til dårligere beskyttelse av spillerne, og lavere verdi for spillerne.

NBO foreslår i stedet en lisensmodell for private operatører, med en skattesats på 15 %, noe som de mener vil resultere i en forventet kanaliseringsrate på mer enn 95 %.