Kindred trues med millionbot av Lotteritilsynet

Lars Hansson

Kindred trues med millionbot – hver dag – av Lotteritilsynet. Datterselskapet Trannel International Limited blir sanksjonert med 1,2 millioner i dagbot inntil de slutter å tilby pengespill i Norge.

Dagboten er beregnet ut fra selskapets netto overskudd per år, som viser 437 millioner kroner. Delt på 365 dager kom Lotteritilsynet fram til en dagbot på 1,198 millioner norske kroner. Dette er beløpet Lotteritilsynet mener Trannel må betale dersom de fortsetter å tilby sine tjenester til norske spillere. Regulatoren sier at dagbøtene begynner å telle fra om to uker, og løper inntil Trannel slutter å tilby sine tjenester i Norge. Trannel har også muligheten til å få bøtene strøket dersom de kontakter Lotteritilsynet med en plan for hvordan de skal rette seg etter avgjørelsen.

En pågående juridisk kamp i rettsvesenet

Uttalelsen fra Lotteritilsynet kommer ikke som noen overraskelse. Partene har kjempet i rettsvesenet siden april 2019, da Lotteritilsynet beordret Trannel til å opphør av sin virksomhet i Norge. Dvs. de krevde at Trannel stoppet inntil de fikk en norsk lisens, men det er kun statlig eide selskaper som kan få lisens, så for Trannel betyr det i praksis å stenge ned virksomheten i Norge. Til tross for anker måtte Trannel avslutte all aktivitet i Norge innen 12.03.2020. Det har de ikke gjort, og dette er årsaken til at Lotteritilsynet nå truer med dagbøter, to år etterpå.

De norske myndighetene har uttalt at de ved flere tilfeller har bedt Trannel om en redegjørelse for hvordan de vil rette seg etter avgjørelsen, uten at de har fått noen tilbakemelding. Trannel har på sin side bedt Oslo Tingrett avgjøre hvorvidt regulatorens avgjørelse er gyldig, og venter på en avklaring i denne saken i løpet av sommeren.

En ting er sikkert; siste ord er ikke sagt i denne saken!