Ambient Net: Hvordan internett er i endring, og hva det betyr for nettspillbransjen

23. mars 2018
Hvordan internett er i endring og hva det betyr for nettspillbransjen

Begrepet «Ambient net» brukes for å beskrive fremgangen innen innhold på nettet, og hvordan internett har vokst fram til å bli en stor del av vårt samfunn. Nettet har gjort utrolige framskritt i siden det ble en del av vårt dagligdagse liv for rundt 24 år siden; mange selskap og bransjer eksisterer kun på nettet, mens andre blir stadig mer avhengig av det etter hvert som teknologiutviklingen drives framover. Smarttelefonen har blitt verktøyet folk flest bruker nettet med, og representerer nå majoriteten av trafikken på internett. Ambient net tar inn informasjon om hvor du er, hvor du har vært, og hva du er interessert i.

Over de neste årene vil internett forandre seg fra å være tilgjengelig over alt gjennom en bestemt enhet, til å være tilgjengelig til enhver tid gjennom alle enheter. Vi er allerede halvveis kommet dit, men etter hvert som vi som samfunn blir mer avhengig av internettet, vil våre dagligdagse omgivelser endres for å tilpasse seg dette skiftet. Mange bransjer vil endre seg som et resultat av at internett blir mer og mer innarbeidet i resten av samfunnet, fram til det kommer til å bli vanskelig å finne en bransje, utenom transport, som ikke er helt avhengig av internett. Nettet kommer til å bli som elektrisitet; noe som bare blir en forutsetning for et fungerende samfunn.

Men hva betyr alt dette for spillbransjen, som har vist seg å være en av de økonomiske frontfigurene for den digitale æraen? For mange mennesker er AR (Augmented Reality) og VR (Virtual Reality) fremtiden; det er det neste nivået innen spillopplevelse, hvor man får fordype seg i en digital verden. De smarte pengene blir likevel investert i AR på toppen av VR. For øyeblikket har VR for mange hardwarebegrensinger til å fungere skikkelig. VR tilbyr total innlevelse i spillverdenen, mens AR tar virtuelle deler og bygger dem inn i den virkelige verden. En av frontfigurene for Augmented Reality var Pokemon OG, et ekstremt suksessfylt smarttelefonspill som ble lansert i 2016, og som har banet vei for framtidige AR-spill ved å bevise at det finnes en stor appetitt for denne typen spill.

Det neste store for smarttelefoner er flerspiller-spill. For øyeblikket har majoriteten av fokuset i spillbransjen for smarttelefoner vært rettet mot enspiller-spill; men den generelle trenden innen gaming er et skifte mot flerspiller-spill på nettet. Smarttelefonspill har allerede oppnådd suksess med flerspiller-elementer, hvor gamblingplattformer er ett bevis på det. Denne trenden ser ikke ut til å avta med det første. Men med framgangen til Ambient net vil alt og alle være koblet til hverandre til enhver tid, noe som vil føre til en stor økning i antallet flerspiller-spill på tvers av mange ulike plattformer.

Mobilspilling slik vi kjenner det vil utvikle seg til å omfatte synkrone flerspiller-spill hvor alle spillerne koblet sammen til enhver tid. Disse spillene vil sannsynligvis inneholde elementer fra Augmented Reality, mens VR enn så lenge vil holdes separert på grunn av avhengigheten til utstyr og hardware. Nettet er oppfinnelsen som kommer til å definere det 21. århundre, og har utviklet seg ufattelig mye på en svært kort tidsperiode. Uansett hvilken vei utviklingen tar, er framtiden for nettspill utvilsomt svært lys.